Arabiska för anstränga sig, sträva

jahada
ﺟَﻬَﺪَ
anstränga sig, sträva – dåtid han
yajhadu
ﻳَﺠﻬَﺪُ
anstränga sig, sträva – nutid han

Det arabiska verbet för att anstränga sig, sträva skrivs ﺟَﻬَﺪَ och uttalas jahada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺠﻬَﺪُ och uttalas yajhadu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet anstränga sig, sträva

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anstränga sig, sträva består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anstränga sig, sträva

Alla bokstäver i anstränga sig, sträva

ﺟَﻬَﺪَ
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
jim
j
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för anstränga sig, sträva består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﻬَﺪَ och uttalas jahada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anstränga sig, sträva

fa3ala blir jahada

Vi har sett att det arabiska ordet för anstränga sig, sträva skrivs ﺟَﻬَﺪَ och uttalas jahada. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är j, h och d, blir ordet jahada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anstränga sig, sträva

Böjningsformer av anstränga sig, sträva

dåtid
nutid
han
jahada
ﺟَﻬَﺪَ
han - dåtid
yajhadu
ﻳَﺠﻬَﺪُ
han - nutid
hon
jahadat
ﺟَﻬَﺪَﺕ
hon - dåtid
tajhadu
ﺗَﺠﻬَﺪُ
hon - nutid
jag
jahadtu
ﺟَﻬَﺪﺕُ
jag - dåtid
'ajhadu
ﺃَﺟﻬَﺪُ
jag - nutid