Arabiska för ansträngning

juhd
ﺟُﻬﺪ
ansträngning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ansträngning uttalas juhd och skrivs ﺟُﻬﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ansträngning i:

juhuud
ﺟُﻬُﻮﺩ
ansträngning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ansträngning består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ansträngning

Alla bokstäver i ansträngning

ﺟُﻬﺪ
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
jim
j
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för ansträngning består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟُﻬﺪ och uttalas juhd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ansträngning

fu3l blir juhd

Vi har sett att det arabiska ordet för ansträngning skrivs ﺟُﻬﺪ och uttalas juhd. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är j, h och d, blir ordet juhd.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ansträngning