Arabiska för kämpa, sträva

jaahada
ﺟَﺎﻫَﺪَ
kämpa, sträva – dåtid han
yujaahidu
ﻳُﺠَﺎﻫِﺪُ
kämpa, sträva – nutid han

Det arabiska verbet för att kämpa, sträva skrivs ﺟَﺎﻫَﺪَ och uttalas jaahada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺠَﺎﻫِﺪُ och uttalas yujaahidu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kämpa, sträva består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kämpa, sträva

Alla bokstäver i kämpa, sträva

ﺟَﺎﻫَﺪَ
ﺟـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
jim
j
alef
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för kämpa, sträva består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﻫَﺪَ och uttalas jaahada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kämpa, sträva

faa3ala blir jaahada

Vi har sett att det arabiska ordet för kämpa, sträva skrivs ﺟَﺎﻫَﺪَ och uttalas jaahada. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är j, h och d, blir ordet jaahada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kämpa, sträva

Böjningsformer av kämpa, sträva

dåtid
nutid
han
jaahada
ﺟَﺎﻫَﺪَ
han - dåtid
yujaahidu
ﻳُﺠَﺎﻫِﺪُ
han - nutid
hon
jaahadat
ﺟَﺎﻫَﺪَﺕ
hon - dåtid
tujaahidu
ﺗُﺠَﺎﻫِﺪُ
hon - nutid
jag
jaahadtu
ﺟَﺎﻫَﺪﺕُ
jag - dåtid
'ujaahidu
ﺃُﺟَﺎﻫِﺪُ
jag - nutid