Arabiska för krigare

mujaahid
ﻣُﺠَﺎﻫِﺪ
krigare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för krigare uttalas mujaahid och skrivs ﻣُﺠَﺎﻫِﺪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krigare består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krigare

Alla bokstäver i krigare

ﻣُﺠَﺎﻫِﺪ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
mim
m
jim
j
alef
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för krigare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺠَﺎﻫِﺪ och uttalas mujaahid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krigare

mufaa3il blir mujaahid

Vi har sett att det arabiska ordet för krigare skrivs ﻣُﺠَﺎﻫِﺪ och uttalas mujaahid. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är j, h och d, blir ordet mujaahid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krigare