Arabiska för abonnent, deltagare, prenumerant

mushtarik
ﻣُﺸﺘَﺮِﻙ
abonnent, deltagare, prenumerant – maskulinum singular

Det arabiska ordet för abonnent, deltagare, prenumerant uttalas mushtarik och skrivs ﻣُﺸﺘَﺮِﻙ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns abonnent, deltagare, prenumerant i:

mushtarikuuna
ﻣُﺸﺘَﺮِﻛُﻮﻥَ
abonnent, deltagare, prenumerant – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet abonnent, deltagare, prenumerant består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med abonnent, deltagare, prenumerant

Alla bokstäver i abonnent, deltagare, prenumerant

ﻣُﺸﺘَﺮِﻙ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
shin
sh
ta
t
ra
r
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för abonnent, deltagare, prenumerant består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺸﺘَﺮِﻙ och uttalas mushtarik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver