Nominalmening vars predikatsfyllnad är en verbmening

33 arabiska fraser av typen nominalmening vars predikatsfyllnad är en verbmening översatta till svenska..
Klicka på ögat för detaljerad information om frasen. Klicka på ett arabiskt ord för detaljerad information om ordet.
En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden en verbmening som på något sätt hänvisar till subjektet. Subjektet kommer före verbet, annars vore det inte en nominalmening utan en verbalmening.

Okategoriserade


Om du se en siffra efter meningen, är en extern källa upphovsperson. Om du klickar på siffran får du se källan.