Verbalnomen

Har du märkt att många av de vanliga adjektiven i arabiskan följer mönstret fa3iil. Exempelvis kabiir som betyder stor och jamiil som betyder vacker.

ﻛَﺒِﻴﺮ
kabiir
stor
ﺟَﻤِﻴﻞ
jamiil
vacker

En del av de arabiska ord som följer mönstret fu3aal ha med kroppsliga problem att göra. Exempelvis duwaar som betyder yrsel och zukaam som betyder förkylning.

ﺩُﻭَﺍﺭ
duwaar
yrsel
ﺯُﻛَﺎﻡ
zukaam
förkylning

Några av orden på mönstret fu3la har med färg att göra. Exempelvis Humra som betyder rödhet och Sufra som betyder gulhet.

ﺣُﻤﺮَﺓ
Humra
rödhet
ﺻُﻔﺮَﺓ
Sufra
blekhet, gulhet

De mönster vi nyss räknat upp är exempel på verbalnomen för verbform 1. Verbalnomen är ord som exempelvis används för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.

Verbalnomen vebform 1 är en ganska stor och spretig grupp mönster. Det är ingenting som man brukar lära sig utantill. Verbalnomen verbform 2 till 10 däremot är lättare att känna igen.

Arabiska mönster för ord

Arabiska ord följer mönster. Mönstren gör det lättare att känna igen, memorera och lista ut betydelsen av arabiska ord.

Arabiska ord har ofta en rot som består av tre bokstäver. Utöver rotbokstäverna innehåller orden vokaler och ibland extra bokstäver. Mönstren visar hur de tre rotbokstäverna ska kombineras med vokaler och eventuella extra bokstäver för att bilda ord.

För att representera ordets rotbokstäver brukar man använda bokstäverna f, 3 och l. Bokstaven f (fa) representerar den första rotbokstaven, 3 (ayn) representerar den andra och l (lam) representerar den tredje. Vissa ord har verkligen bokstäverna f,3 och l som rot. Men de flesta ord har helt andra rotbokstäver.

Använda arabiska mönster

Som exempel kan vi titta på roten k,t och b. Dvs första rotbokstaven är k (kaf), andra rotbokstaven är t (ta) och tredje är b (ba).

Mönstret fa3ala är ett vanligt mönster för verb. Det innebär att ordet skapas genom att lägga till den korta vokalen (a) efter varje rotbokstav. Med roten (k,t,b) blir ordet kataba som betyder att skriva.

Mönstret maf3uul är ett passivt particip, dvs ord som beskriver föremålet för en handling. Ordet byggs upp av prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den långa vokalen (uu) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktuub som betyder skriven.

Mönstret maf3al används för ord som beskriver platser eller tidpunkter. Man får orden genom att kombinera prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den korta vokalen (a) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktab som betyder kontor.

Behöver jag lära mig mönstren?

Om du tycker att arabiska ordmönster verkar tråkigt eller jobbigt att lära sig, då är det bara att strunta i dem. De flesta arabisktalande som jag har pratat med om arabiska ordmönster, har liten eller ingen kännedom om dem. Det är bara på högskolan i Sverige där jag läste arabiska, och i läroböcker av västerländska författare, som jag har märkt intresse för de arabiska ordmönstren.

Personligen tycker jag att mönstren är väldigt användbara. Jag kan gissa mig till betydelsen av ord jag aldrig har hört förut, tack vare mönstren och rötterna. Framförallt tycker jag att arabiska ordmönster är intressanta och trevliga, rent av terapeutiska. När livet känns kaosartat och osäkert är det skönt att varje nytt arabiskt ord jag möter passar in bland de mönster jag känner till.

Mer om mönster

På den här webblatsen hittar de allra viktigaste mönstren för att bilda ord, och många fler utöver dem. Se alla arabiska ordmönster

Denna webbplats innehåller tusentals ord och varje ord har en sida med detaljerad information om ordet. Bland annat ordets mönster. Lär dig mer om arabiska ordmönster