Arabiska för förkylning

zukaam
ﺯُﻛَﺎﻡ
förkylning – maskulinum

Det arabiska ordet för förkylning uttalas zukaam och skrivs ﺯُﻛَﺎﻡ.

Om ljudfilerna
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förkylning består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, kaf som skrivs och uttalas k och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förkylning

Alla bokstäver i förkylning

ﺯُﻛَﺎﻡ
ﻛـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
zayn
z
kaf
k
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för förkylning består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯُﻛَﺎﻡ och uttalas zukaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förkylning

fu3aal blir zukaam

Vi har sett att det arabiska ordet för förkylning skrivs ﺯُﻛَﺎﻡ och uttalas zukaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3aal och ordets rotbokstäver är z, k och m, blir ordet zukaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förkylning