Arabiska för registrera, spela in

sajjala
ﺳَﺠَّﻞَ
registrera, spela in – dåtid han
yusajjilu
ﻳُﺴَﺠِّﻞُ
registrera, spela in – nutid han

Det arabiska verbet för att registrera, spela in skrivs ﺳَﺠَّﻞَ och uttalas sajjala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴَﺠِّﻞُ och uttalas yusajjilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet registrera, spela in

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet registrera, spela in består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, jim som skrivs och uttalas j och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med registrera, spela in

Alla bokstäver i registrera, spela in

ﺳَﺠَّﻞَ
ﺳـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﺳـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
sin
s
jim
j
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för registrera, spela in består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺠَّﻞَ och uttalas sajjala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för registrera, spela in

fa33ala blir sajjala

Vi har sett att det arabiska ordet för registrera, spela in skrivs ﺳَﺠَّﻞَ och uttalas sajjala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är s, j och l, blir ordet sajjala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som registrera, spela in

Böjningsformer av registrera, spela in

dåtid
nutid
han
sajjala
ﺳَﺠَّﻞَ
han - dåtid
yusajjilu
ﻳُﺴَﺠِّﻞُ
han - nutid
hon
sajjalat
ﺳَﺠَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tusajjilu
ﺗُﺴَﺠِّﻞُ
hon - nutid
jag
sajjaltu
ﺳَﺠَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'usajjilu
ﺃُﺳَﺠِّﻞُ
jag - nutid