Arabiska för dra skam över, skämma ut

khajjala
ﺧَﺠَّﻞَ
dra skam över, skämma ut – dåtid han
yukhajjilu
ﻳُﺨَﺠِّﻞُ
dra skam över, skämma ut – nutid han

Det arabiska verbet för att dra skam över, skämma ut skrivs ﺧَﺠَّﻞَ och uttalas khajjala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﺠِّﻞُ och uttalas yukhajjilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dra skam över, skämma ut består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dra skam över, skämma ut

Alla bokstäver i dra skam över, skämma ut

ﺧَﺠَّﻞَ
ﺧـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
jim
j
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för dra skam över, skämma ut består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺠَّﻞَ och uttalas khajjala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av dra skam över, skämma ut

dåtid
nutid
han
khajjala
ﺧَﺠَّﻞَ
han - dåtid
yukhajjilu
ﻳُﺨَﺠِّﻞُ
han - nutid
hon
khajjalat
ﺧَﺠَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tukhajjilu
ﺗُﺨَﺠِّﻞُ
hon - nutid
jag
khajjaltu
ﺧَﺠَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'ukhajjilu
ﺃُﺧَﺠِّﻞُ
jag - nutid