Arabiska för bredvid

bijaanib
ﺑِﺠَﺎﻧِﺐ
bredvid –

Det arabiska ordet för bredvid uttalas bijaanib och skrivs ﺑِﺠَﺎﻧِﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet bredvid

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bredvid består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bredvid

Alla bokstäver i bredvid

ﺑِﺠَﺎﻧِﺐ
ﺑـ
ـﺠـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺐ
 
ﺑـ
ـﺠـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺐ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
beh
b
jim
j
alef
nun
n
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för bredvid består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b. Ordet skrivs därför ﺑِﺠَﺎﻧِﺐ och uttalas bijaanib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver