Arabiska för lära ut

3allama
ﻋَﻠَّﻢَ
lära ut – dåtid han
yu3allimu
ﻳُﻌَﻠِّﻢُ
lära ut – nutid han

Det arabiska verbet för att lära ut skrivs ﻋَﻠَّﻢَ och uttalas 3allama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻠِّﻢُ och uttalas yu3allimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lära ut består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lära ut

Alla bokstäver i lära ut

ﻋَﻠَّﻢَ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för lära ut består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻠَّﻢَ och uttalas 3allama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lära ut

fa33ala blir 3allama

Vi har sett att det arabiska ordet för lära ut skrivs ﻋَﻠَّﻢَ och uttalas 3allama. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, l och m, blir ordet 3allama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lära ut

Böjningsformer av lära ut

dåtid
nutid
han
3allama
ﻋَﻠَّﻢَ
han - dåtid
yu3allimu
ﻳُﻌَﻠِّﻢُ
han - nutid
hon
3allamat
ﻋَﻠَّﻤَﺖ
hon - dåtid
tu3allimu
ﺗُﻌَﻠِّﻢُ
hon - nutid
jag
3allamtu
ﻋَﻠَّﻤﺖُ
jag - dåtid
'u3allimu
ﺃُﻋَﻠِّﻢُ
jag - nutid