Arabiska för skrämma, terrorisera

rahhaba
ﺭَﻫَّﺐَ
skrämma, terrorisera – dåtid han
yurahhibu
ﻳُﺮَﻫِّﺐُ
skrämma, terrorisera – nutid han

Det arabiska verbet för att skrämma, terrorisera skrivs ﺭَﻫَّﺐَ och uttalas rahhaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺮَﻫِّﺐُ och uttalas yurahhibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrämma, terrorisera består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ha som skrivs och uttalas h och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrämma, terrorisera

Alla bokstäver i skrämma, terrorisera

ﺭَﻫَّﺐَ
ﻫـ
ـﺐ
 
ﻫـ
ـﺐ
 
ـﺮ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ra
r
ha
h
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för skrämma, terrorisera består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﻫَّﺐَ och uttalas rahhaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skrämma, terrorisera

fa33ala blir rahhaba

Vi har sett att det arabiska ordet för skrämma, terrorisera skrivs ﺭَﻫَّﺐَ och uttalas rahhaba. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är r, h och b, blir ordet rahhaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skrämma, terrorisera

Böjningsformer av skrämma, terrorisera

dåtid
nutid
han
rahhaba
ﺭَﻫَّﺐَ
han - dåtid
yurahhibu
ﻳُﺮَﻫِّﺐُ
han - nutid
hon
rahhabat
ﺭَﻫَّﺒَﺖ
hon - dåtid
turahhibu
ﺗُﺮَﻫِّﺐُ
hon - nutid
jag
rahhabtu
ﺭَﻫَّﺒﺖُ
jag - dåtid
'urahhibu
ﺃُﺭَﻫِّﺐُ
jag - nutid