Arabiska för information

ma3luuma
ﻣَﻌﻠُﻮﻣَﺔ
information – femininum singular

Det arabiska ordet för information uttalas ma3luuma och skrivs ﻣَﻌﻠُﻮﻣَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns information i:

ma3luumaat
ﻣَﻌﻠُﻮﻣَﺎﺕ
information – femininum plural
Ordklass: substantiv.

Så används ordet information

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet information består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med information

Alla bokstäver i information

ﻣَﻌﻠُﻮﻣَﺔ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻮ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻮ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
mim
m
ayn
3
lam
l
waw
w
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för information består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻌﻠُﻮﻣَﺔ och uttalas ma3luuma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver