Arabiska för klarhet, ljus

waDaH
ﻭَﺿَﺢ
klarhet, ljus – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klarhet, ljus uttalas waDaH och skrivs ﻭَﺿَﺢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klarhet, ljus består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Dad som skrivs och uttalas D och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klarhet, ljus

Alla bokstäver i klarhet, ljus

ﻭَﺿَﺢ
ﺿـ
ـﺢ
 
ﺿـ
ـﺢ
 
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
waw
w
Dad
D
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för klarhet, ljus består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺿَﺢ och uttalas waDaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klarhet, ljus

fa3al blir waDaH

Vi har sett att det arabiska ordet för klarhet, ljus skrivs ﻭَﺿَﺢ och uttalas waDaH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är w, D och H, blir ordet waDaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klarhet, ljus