Arabiska för illustration, klargörande

tawDiiH
ﺗَﻮﺿِﻴﺢ
illustration, klargörande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för illustration, klargörande uttalas tawDiiH och skrivs ﺗَﻮﺿِﻴﺢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet illustration, klargörande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet illustration, klargörande består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Dad som skrivs och uttalas D och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med illustration, klargörande

Alla bokstäver i illustration, klargörande

ﺗَﻮﺿِﻴﺢ
ﺗـ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ta
t
waw
w
Dad
D
ya
y
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för illustration, klargörande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻮﺿِﻴﺢ och uttalas tawDiiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för illustration, klargörande

taf3iil blir tawDiiH

Vi har sett att det arabiska ordet för illustration, klargörande skrivs ﺗَﻮﺿِﻴﺢ och uttalas tawDiiH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är w, D och H, blir ordet tawDiiH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som illustration, klargörande