Arabiska för förklara, tydliggöra

waDDaHa
ﻭَﺿَّﺢَ
förklara, tydliggöra – dåtid han
yuwaDDiHu
ﻳُﻮَﺿِّﺢُ
förklara, tydliggöra – nutid han

Det arabiska verbet för att förklara, tydliggöra skrivs ﻭَﺿَّﺢَ och uttalas waDDaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﺿِّﺢُ och uttalas yuwaDDiHu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förklara, tydliggöra består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Dad som skrivs och uttalas D och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förklara, tydliggöra

Alla bokstäver i förklara, tydliggöra

ﻭَﺿَّﺢَ
ﺿـ
ـﺢ
 
ﺿـ
ـﺢ
 
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
waw
w
Dad
D
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för förklara, tydliggöra består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺿَّﺢَ och uttalas waDDaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förklara, tydliggöra

fa33ala blir waDDaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för förklara, tydliggöra skrivs ﻭَﺿَّﺢَ och uttalas waDDaHa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, D och H, blir ordet waDDaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förklara, tydliggöra

Böjningsformer av förklara, tydliggöra

dåtid
nutid
han
waDDaHa
ﻭَﺿَّﺢَ
han - dåtid
yuwaDDiHu
ﻳُﻮَﺿِّﺢُ
han - nutid
hon
waDDaHat
ﻭَﺿَّﺤَﺖ
hon - dåtid
tuwaDDiHu
ﺗُﻮَﺿِّﺢُ
hon - nutid
jag
waDDaHtu
ﻭَﺿَّﺤﺖُ
jag - dåtid
'uwaDDiHu
ﺃُﻭَﺿِّﺢُ
jag - nutid