Arabiska för sovande

naa'im
ﻧَﺎﺋِﻢ
sovande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sovande uttalas naa'im och skrivs ﻧَﺎﺋِﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sovande i:

naa'ima
ﻧَﺎﺋِﻤَﺔ
sovande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet sovande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sovande består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sovande

Alla bokstäver i sovande

ﻧَﺎﺋِﻢ
ﻧـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
nun
n
alef
'
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för sovande består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﺋِﻢ och uttalas naa'im.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver