Ditt hjärtas älskling sover i ett övervakat slott.

Den arabiska frasen Ditt hjärtas älskling sover i ett övervakat slott. uttalas Habiibatu qalbika naa'imatun fii qaSrin marSuudin och skrivs ﺣَﺒِﻴﺒَﺔُ ﻗَﻠﺒِﻚَ ﻧَﺎﺋِﻤَﺔٌ ﻓِﻲ ﻗَﺼﺮٍ ﻣَﺮﺻُﻮﺩٍ

De arabiska orden i Ditt hjärtas älskling sover i ett övervakat slott.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Ditt hjärtas älskling sover i ett övervakat slott.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

älskling

ﺣَﺒِﻴﺒَﺔُ
Uttal: Habiibatu
Svensk versättning (av ordets grundform): älskling
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av älskling

ﺣَﺒِﻴﺐ
Habiib
(singular, obestämd form, utan kasus)

hjärta

ﻗَﻠﺒِﻚَ
Uttal: qalbika
Svensk versättning (av ordets grundform): hjärta
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av hjärta

ﻗَﻠﺐ
qalb
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻚَ
ka
din (m)
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

sovande

ﻧَﺎﺋِﻤَﺔٌ
Uttal: naa'imatun
Svensk versättning (av ordets grundform): sovande
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av sovande

ﻧَﺎﺋِﻢ
naa'im
(singular, obestämd form, utan kasus)

i

ﻓِﻲ
Uttal: fii
Svensk versättning: i
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

palats, slott

ﻗَﺼﺮٍ
Uttal: qaSrin
Svensk versättning (av ordets grundform): palats, slott
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av palats, slott

ﻗَﺼﺮ
qaSr
(singular, obestämd form, utan kasus)

övervakad

ﻣَﺮﺻُﻮﺩٍ
Uttal: marSuudin
Svensk versättning (av ordets grundform): övervakad
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av övervakad

ﻣَﺮﺻُﻮﺩ
marSuud
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.