Arabiska för misstänka

ishtabaha
ﺍِﺷﺘَﺒَﻪَ
misstänka – dåtid han
yashtabihu
ﻳَﺸﺘَﺒِﻪُ
misstänka – nutid han

Det arabiska verbet för att misstänka skrivs ﺍِﺷﺘَﺒَﻪَ och uttalas ishtabaha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﺘَﺒِﻪُ och uttalas yashtabihu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet misstänka består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, beh som skrivs och uttalas b och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med misstänka

Alla bokstäver i misstänka

ﺍِﺷﺘَﺒَﻪَ
ﺷـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﻪ
 
ﺷـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﻪ
 
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
alef
shin
sh
ta
t
beh
b
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för misstänka består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺷﺘَﺒَﻪَ och uttalas ishtabaha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av misstänka

dåtid
nutid
han
ishtabaha
ﺍِﺷﺘَﺒَﻪَ
han - dåtid
yashtabihu
ﻳَﺸﺘَﺒِﻪُ
han - nutid
hon
ishtabahat
ﺍِﺷﺘَﺒَﻬَﺖ
hon - dåtid
tashtabihu
ﺗَﺸﺘَﺒِﻪُ
hon - nutid
jag
ishtabahtu
ﺍِﺷﺘَﺒَﻬﺖُ
jag - dåtid
'ashtabihu
ﺃَﺷﺘَﺒِﻪُ
jag - nutid