Arabiska för likhet

ishtibaah
ﺍِﺷﺘِﺒَﺎﻩ
likhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för likhet uttalas ishtibaah och skrivs ﺍِﺷﺘِﺒَﺎﻩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet likhet består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, beh som skrivs och uttalas b och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med likhet

Alla bokstäver i likhet

ﺍِﺷﺘِﺒَﺎﻩ
ﺷـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
alef
shin
sh
ta
t
beh
b
alef
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för likhet består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺷﺘِﺒَﺎﻩ och uttalas ishtibaah.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver