Arabiska för misstänkt

mushtabah
ﻣُﺸﺘَﺒَﻪ
misstänkt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för misstänkt uttalas mushtabah och skrivs ﻣُﺸﺘَﺒَﻪ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet misstänkt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet misstänkt består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, beh som skrivs och uttalas b och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med misstänkt

Alla bokstäver i misstänkt

ﻣُﺸﺘَﺒَﻪ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﻪ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﻪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
mim
m
shin
sh
ta
t
beh
b
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för misstänkt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺸﺘَﺒَﻪ och uttalas mushtabah.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver