Arabiska för liknelse

tashbiih
ﺗَﺸﺒِﻴﻪ
liknelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för liknelse uttalas tashbiih och skrivs ﺗَﺸﺒِﻴﻪ.

Kategori: språkvetenskap
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet liknelse består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ha som skrivs ﻩ och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med liknelse

Alla bokstäver i liknelse

ﺗَﺸﺒِﻴﻪ
ﺗـ
ـﺸـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﻪ
 
ﺗـ
ـﺸـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﻪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
ta
t
shin
sh
beh
b
ya
y
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för liknelse består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺸﺒِﻴﻪ och uttalas tashbiih.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver