Arabiska för liknande, motsvarande

mushaabih
ﻣُﺸَﺎﺑِﻪ
liknande, motsvarande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för liknande, motsvarande uttalas mushaabih och skrivs ﻣُﺸَﺎﺑِﻪ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet liknande, motsvarande består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ha som skrivs ﻩ och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med liknande, motsvarande

Alla bokstäver i liknande, motsvarande

ﻣُﺸَﺎﺑِﻪ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻪ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
mim
m
shin
sh
alef
beh
b
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för liknande, motsvarande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺸَﺎﺑِﻪ och uttalas mushaabih.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver