Bokstaven alif hamza

Den arabiska bokstaven hamza har inget eget uttal. Istället innebär den en paus i uttalet. Detta kallas gluttal klusil. När hamza sitter ovanpå bokstaven alif, följs den av den korta vokalen a.

Arabiska ord som innehåller alif hamza