Arabiska för slutsats

istintaaj
ﺍِﺳﺘِﻨﺘَﺎﺝ
slutsats – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slutsats uttalas istintaaj och skrivs ﺍِﺳﺘِﻨﺘَﺎﺝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet slutsats

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slutsats består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ta som skrivs och uttalas t och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slutsats

Alla bokstäver i slutsats

ﺍِﺳﺘِﻨﺘَﺎﺝ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
alef
sin
s
ta
t
nun
n
ta
t
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för slutsats består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﻨﺘَﺎﺝ och uttalas istintaaj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för slutsats

istif3aal blir istintaaj

Vi har sett att det arabiska ordet för slutsats skrivs ﺍِﺳﺘِﻨﺘَﺎﺝ och uttalas istintaaj. Ordet följer mönstret verbalnomen form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istif3aal och ordets rotbokstäver är n, t och j, blir ordet istintaaj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som slutsats