Arabiska för producera

'antaja
ﺃَﻧﺘَﺞَ
producera – dåtid han
yuntiju
ﻳُﻨﺘِﺞُ
producera – nutid han

Det arabiska verbet för att producera skrivs ﺃَﻧﺘَﺞَ och uttalas 'antaja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨﺘِﺞُ och uttalas yuntiju. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet producera

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet producera består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, ta som skrivs ﺕ och uttalas t och jim som skrivs ﺝ och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med producera

Alla bokstäver i producera

ﺃَﻧﺘَﺞَ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺞ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺞ
 
ـﺄ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
alif hamza
'
nun
n
ta
t
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för producera består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻧﺘَﺞَ och uttalas 'antaja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för producera

'af3ala blir 'antaja

Vi har sett att det arabiska ordet för producera skrivs ﺃَﻧﺘَﺞَ och uttalas 'antaja. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är n, t och j, blir ordet 'antaja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som producera

Böjningsformer av producera

dåtid
nutid
han
'antaja
ﺃَﻧﺘَﺞَ
han - dåtid
yuntiju
ﻳُﻨﺘِﺞُ
han - nutid
hon
'antajat
ﺃَﻧﺘَﺠَﺖ
hon - dåtid
tuntiju
ﺗُﻨﺘِﺞُ
hon - nutid
jag
'antajtu
ﺃَﻧﺘَﺠﺖُ
jag - dåtid
'untiju
ﺃُﻧﺘِﺞُ
jag - nutid