Arabiska för absurd, dum, meningslös

sakhiif
ﺳَﺨِﻴﻒ
absurd, dum, meningslös – maskulinum singular

Det arabiska ordet för absurd, dum, meningslös uttalas sakhiif och skrivs ﺳَﺨِﻴﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns absurd, dum, meningslös i:

sakhiifa
ﺳَﺨِﻴﻔَﺔ
absurd, dum, meningslös – femininum singular
sakhiifaat
ﺳَﺨِﻴﻔَﺎﺕ
absurd, dum, meningslös – femininum plural
sukhafaa'
ﺳُﺨَﻔَﺎﺀ
absurd, dum, meningslös – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet absurd, dum, meningslös

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet absurd, dum, meningslös består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kha som skrivs och uttalas kh och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med absurd, dum, meningslös

Alla bokstäver i absurd, dum, meningslös

ﺳَﺨِﻴﻒ
ﺳـ
ـﺨـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺳـ
ـﺨـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
sin
s
kha
kh
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för absurd, dum, meningslös består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺨِﻴﻒ och uttalas sakhiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver