Arabiska för produkt

muntaj
ﻣُﻨﺘَﺞ
produkt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för produkt uttalas muntaj och skrivs ﻣُﻨﺘَﺞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns produkt i:

muntajaat
ﻣُﻨﺘَﺠَﺎﺕ
produkt – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet produkt består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ta som skrivs och uttalas t och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med produkt

Alla bokstäver i produkt

ﻣُﻨﺘَﺞ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺞ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
mim
m
nun
n
ta
t
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för produkt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﺘَﺞ och uttalas muntaj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för produkt

muf3al blir muntaj

Vi har sett att det arabiska ordet för produkt skrivs ﻣُﻨﺘَﺞ och uttalas muntaj. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är n, t och j, blir ordet muntaj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som produkt