Arabiska för dra slutsats, härleda

istantaja
ﺍِﺳﺘَﻨﺘَﺞَ
dra slutsats, härleda – dåtid han
yastantiju
ﻳَﺴﺘَﻨﺘِﺞُ
dra slutsats, härleda – nutid han

Det arabiska verbet för att dra slutsats, härleda skrivs ﺍِﺳﺘَﻨﺘَﺞَ och uttalas istantaja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻨﺘِﺞُ och uttalas yastantiju. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dra slutsats, härleda består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ta som skrivs och uttalas t och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dra slutsats, härleda

Alla bokstäver i dra slutsats, härleda

ﺍِﺳﺘَﻨﺘَﺞَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺞ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺞ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
alef
sin
s
ta
t
nun
n
ta
t
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för dra slutsats, härleda består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻨﺘَﺞَ och uttalas istantaja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dra slutsats, härleda

istaf3ala blir istantaja

Vi har sett att det arabiska ordet för dra slutsats, härleda skrivs ﺍِﺳﺘَﻨﺘَﺞَ och uttalas istantaja. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är n, t och j, blir ordet istantaja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dra slutsats, härleda

Böjningsformer av dra slutsats, härleda

dåtid
nutid
han
istantaja
ﺍِﺳﺘَﻨﺘَﺞَ
han - dåtid
yastantiju
ﻳَﺴﺘَﻨﺘِﺞُ
han - nutid
hon
istantajat
ﺍِﺳﺘَﻨﺘَﺠَﺖ
hon - dåtid
tastantiju
ﺗَﺴﺘَﻨﺘِﺞُ
hon - nutid
jag
istantajtu
ﺍِﺳﺘَﻨﺘَﺠﺖُ
jag - dåtid
'astantiju
ﺃَﺳﺘَﻨﺘِﺞُ
jag - nutid