Arabiska för slaktare

dhaabiH
ﺫَﺍﺑِﺢ
slaktare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slaktare uttalas dhaabiH och skrivs ﺫَﺍﺑِﺢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet slaktare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slaktare består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slaktare

Alla bokstäver i slaktare

ﺫَﺍﺑِﺢ
ﺑـ
ـﺢ
 
ﺑـ
ـﺢ
 
ـﺬ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
dhal
dh
alef
beh
b
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för slaktare består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﺍﺑِﺢ och uttalas dhaabiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver