Arabiska för altare, slakthus

madhbaH
ﻣَﺬﺑَﺢ
altare, slakthus – maskulinum singular

Det arabiska ordet för altare, slakthus uttalas madhbaH och skrivs ﻣَﺬﺑَﺢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet altare, slakthus består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med altare, slakthus

Alla bokstäver i altare, slakthus

ﻣَﺬﺑَﺢ
ﻣـ
ـﺬ
ﺑـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﺬ
ﺑـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺬ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
dhal
dh
beh
b
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för altare, slakthus består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺬﺑَﺢ och uttalas madhbaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver