Arabiska för slaktad

dhabiiH
ﺫَﺑِﻴﺢ
slaktad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slaktad uttalas dhabiiH och skrivs ﺫَﺑِﻴﺢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slaktad består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slaktad

Alla bokstäver i slaktad

ﺫَﺑِﻴﺢ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ـﺬ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
dhal
dh
beh
b
ya
y
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för slaktad består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﺑِﻴﺢ och uttalas dhabiiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver