Arabiska för blodbad, massaker

madhbaHa
ﻣَﺬﺑَﺤَﺔ
blodbad, massaker – femininum singular

Det arabiska ordet för blodbad, massaker uttalas madhbaHa och skrivs ﻣَﺬﺑَﺤَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blodbad, massaker består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blodbad, massaker

Alla bokstäver i blodbad, massaker

ﻣَﺬﺑَﺤَﺔ
ﻣـ
ـﺬ
ﺑـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺬ
ﺑـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺬ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
mim
m
dhal
dh
beh
b
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för blodbad, massaker består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺬﺑَﺤَﺔ och uttalas madhbaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver