Arabiska för slaktad

madhbuuH
ﻣَﺬﺑُﻮﺡ
slaktad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slaktad uttalas madhbuuH och skrivs ﻣَﺬﺑُﻮﺡ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet slaktad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slaktad består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slaktad

Alla bokstäver i slaktad

ﻣَﺬﺑُﻮﺡ
ﻣـ
ـﺬ
ﺑـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺬ
ﺑـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺬ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
dhal
dh
beh
b
waw
w
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för slaktad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺬﺑُﻮﺡ och uttalas madhbuuH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver