Arabiska för offerlam, slaktdjur

dhabiiHa
ﺫَﺑِﻴﺤَﺔ
offerlam, slaktdjur – femininum singular

Det arabiska ordet för offerlam, slaktdjur uttalas dhabiiHa och skrivs ﺫَﺑِﻴﺤَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet offerlam, slaktdjur består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med offerlam, slaktdjur

Alla bokstäver i offerlam, slaktdjur

ﺫَﺑِﻴﺤَﺔ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ـﺬ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
dhal
dh
beh
b
ya
y
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för offerlam, slaktdjur består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺫَﺑِﻴﺤَﺔ och uttalas dhabiiHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver