Arabiska för fallande, snubblande

muta3aththir
ﻣُﺘَﻌَﺜِّﺮ
fallande, snubblande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fallande, snubblande uttalas muta3aththir och skrivs ﻣُﺘَﻌَﺜِّﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fallande, snubblande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, tha som skrivs och uttalas th och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fallande, snubblande

Alla bokstäver i fallande, snubblande

ﻣُﺘَﻌَﺜِّﺮ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺜـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺜـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺮ
 
mim
m
ta
t
ayn
3
tha
th
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fallande, snubblande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻌَﺜِّﺮ och uttalas muta3aththir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver