Arabiska för medel

waasiTa
ﻭَﺍﺳِﻄَﺔ
medel – femininum singular

Det arabiska ordet för medel uttalas waasiTa och skrivs ﻭَﺍﺳِﻄَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns medel i:

wasaa'iT
ﻭَﺳَﺎﺋِﻂ
medel – femininum plural
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet medel består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och Ta som skrivs ﻁ och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med medel

Alla bokstäver i medel

ﻭَﺍﺳِﻄَﺔ
ﺳـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ـﻮ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺔ
 
waw
w
alef
sin
s
Ta
T
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för medel består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﺍﺳِﻄَﺔ och uttalas waasiTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver