Arabiska för vit

'abyaD
ﺃَﺑﻴَﺾ
vit – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vit uttalas 'abyaD och skrivs ﺃَﺑﻴَﺾ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns vit i:

bayDaa'
ﺑَﻴﻀَﺎﺀ
vit – femininum singular
bayDaawaat
ﺑَﻴﻀَﺎﻭَﺍﺕ
vit – femininum plural
Kategori: färger
Ordklass: adjektiv. Mönster: färger

Så används ordet vit

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vit består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ya som skrivs och uttalas y och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vit

Alla bokstäver i vit

ﺃَﺑﻴَﺾ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺾ
 
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺾ
 
ـﺄ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
alif hamza
'
beh
b
ya
y
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för vit består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺑﻴَﺾ och uttalas 'abyaD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vit

'af3al blir 'abyaD

Vi har sett att det arabiska ordet för vit skrivs ﺃَﺑﻴَﺾ och uttalas 'abyaD. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3al och ordets rotbokstäver är b, y och D, blir ordet 'abyaD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vit