Arabiska för fiol

kamaan
ﻛَﻤَﺎﻥ
fiol – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fiol uttalas kamaan och skrivs ﻛَﻤَﺎﻥ.

Kategori: musik
Ordklass: substantiv.

Så används ordet fiol

Alla bokstäver i fiol

ﻛَﻤَﺎﻥ
ﻛـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
kaf
k
mim
m
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för fiol består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﻛَﻤَﺎﻥ och uttalas kamaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver