Arabiska för krossad

HaTiim
ﺣَﻄِﻴﻢ
krossad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för krossad uttalas HaTiim och skrivs ﺣَﻄِﻴﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krossad består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Ta som skrivs och uttalas T och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krossad

Alla bokstäver i krossad

ﺣَﻄِﻴﻢ
ﺣـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
Ta
T
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för krossad består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻄِﻴﻢ och uttalas HaTiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krossad

fa3iil blir HaTiim

Vi har sett att det arabiska ordet för krossad skrivs ﺣَﻄِﻴﻢ och uttalas HaTiim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är H, T och m, blir ordet HaTiim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krossad