Arabiska för bit, smula

HiTma
ﺣِﻄﻤَﺔ
bit, smula – femininum singular

Det arabiska ordet för bit, smula uttalas HiTma och skrivs ﺣِﻄﻤَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bit, smula i:

HiTam
ﺣِﻄَﻢ
bit, smula – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bit, smula består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Ta som skrivs och uttalas T och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bit, smula

Alla bokstäver i bit, smula

ﺣِﻄﻤَﺔ
ﺣـ
ـﻄـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﻄـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
Ha
H
Ta
T
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bit, smula består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣِﻄﻤَﺔ och uttalas HiTma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bit, smula

fi3la blir HiTma

Vi har sett att det arabiska ordet för bit, smula skrivs ﺣِﻄﻤَﺔ och uttalas HiTma. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är H, T och m, blir ordet HiTma.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bit, smula