Arabiska för ha sönder, splittra

HaTama
ﺣَﻄَﻢَ
ha sönder, splittra – dåtid han
yaHTimu
ﻳَﺤﻄِﻢُ
ha sönder, splittra – nutid han

Det arabiska verbet för att ha sönder, splittra skrivs ﺣَﻄَﻢَ och uttalas HaTama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﻄِﻢُ och uttalas yaHTimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ha sönder, splittra består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Ta som skrivs och uttalas T och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ha sönder, splittra

Alla bokstäver i ha sönder, splittra

ﺣَﻄَﻢَ
ﺣـ
ـﻄـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻄـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
Ta
T
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för ha sönder, splittra består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻄَﻢَ och uttalas HaTama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ha sönder, splittra

fa3ala blir HaTama

Vi har sett att det arabiska ordet för ha sönder, splittra skrivs ﺣَﻄَﻢَ och uttalas HaTama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, T och m, blir ordet HaTama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ha sönder, splittra

Böjningsformer av ha sönder, splittra

dåtid
nutid
han
HaTama
ﺣَﻄَﻢَ
han - dåtid
yaHTimu
ﻳَﺤﻄِﻢُ
han - nutid
hon
HaTamat
ﺣَﻄَﻤَﺖ
hon - dåtid
taHTimu
ﺗَﺤﻄِﻢُ
hon - nutid
jag
HaTamtu
ﺣَﻄَﻤﺖُ
jag - dåtid
'aHTimu
ﺃَﺣﻄِﻢُ
jag - nutid