Arabiska för krossas

taHaTTama
ﺗَﺤَﻄَّﻢَ
krossas – dåtid han
yataHaTTamu
ﻳَﺘَﺤَﻄَّﻢُ
krossas – nutid han

Det arabiska verbet för att krossas skrivs ﺗَﺤَﻄَّﻢَ och uttalas taHaTTama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺤَﻄَّﻢُ och uttalas yataHaTTamu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krossas består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Ta som skrivs och uttalas T och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krossas

Alla bokstäver i krossas

ﺗَﺤَﻄَّﻢَ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻄـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻄـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
Ha
H
Ta
T
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för krossas består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺤَﻄَّﻢَ och uttalas taHaTTama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krossas

tafa33ala blir taHaTTama

Vi har sett att det arabiska ordet för krossas skrivs ﺗَﺤَﻄَّﻢَ och uttalas taHaTTama. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är H, T och m, blir ordet taHaTTama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krossas

Böjningsformer av krossas

dåtid
nutid
han
taHaTTama
ﺗَﺤَﻄَّﻢَ
han - dåtid
yataHaTTamu
ﻳَﺘَﺤَﻄَّﻢُ
han - nutid
hon
taHaTTamat
ﺗَﺤَﻄَّﻤَﺖ
hon - dåtid
tataHaTTamu
ﺗَﺘَﺤَﻄَّﻢُ
hon - nutid
jag
taHaTTamtu
ﺗَﺤَﻄَّﻤﺖُ
jag - dåtid
'ataHaTTamu
ﺃَﺗَﺤَﻄَّﻢُ
jag - nutid