Arabiska för brutal, vild

waHshiyy
ﻭَﺣﺸِﻲّ
brutal, vild – maskulinum singular

Det arabiska ordet för brutal, vild uttalas waHshiyy och skrivs ﻭَﺣﺸِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brutal, vild består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Ha som skrivs och uttalas H och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brutal, vild

Alla bokstäver i brutal, vild

ﻭَﺣﺸِﻲّ
ﺣـ
ـﺸـ
ـﻲ
 
ﺣـ
ـﺸـ
ـﻲ
 
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
waw
w
Ha
H
shin
sh
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för brutal, vild består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻭَﺣﺸِﻲّ och uttalas waHshiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brutal, vild

fa3l blir waHshiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för brutal, vild skrivs ﻭَﺣﺸِﻲّ och uttalas waHshiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är w, H och sh, blir ordet waHshiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brutal, vild