Arabiska för fjärmande, melankoli

istiiHaash
ﺍِﺳﺘِﻴﺤَﺎﺵ
fjärmande, melankoli – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fjärmande, melankoli uttalas istiiHaash och skrivs ﺍِﺳﺘِﻴﺤَﺎﺵ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fjärmande, melankoli består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Ha som skrivs och uttalas H och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fjärmande, melankoli

Alla bokstäver i fjärmande, melankoli

ﺍِﺳﺘِﻴﺤَﺎﺵ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
alef
sin
s
ta
t
ya
y
Ha
H
alef
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för fjärmande, melankoli består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﻴﺤَﺎﺵ och uttalas istiiHaash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver