Arabiska för ödslighet

waHsha
ﻭَﺣﺸَﺔ
ödslighet – femininum singular

Det arabiska ordet för ödslighet uttalas waHsha och skrivs ﻭَﺣﺸَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ödslighet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ödslighet består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Ha som skrivs och uttalas H och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ödslighet

Alla bokstäver i ödslighet

ﻭَﺣﺸَﺔ
ﺣـ
ـﺸـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺸـ
ـﺔ
 
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺔ
 
waw
w
Ha
H
shin
sh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ödslighet består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﺣﺸَﺔ och uttalas waHsha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ödslighet

fa3la blir waHsha

Vi har sett att det arabiska ordet för ödslighet skrivs ﻭَﺣﺸَﺔ och uttalas waHsha. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är w, H och sh, blir ordet waHsha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ödslighet