Arabiska för vild

mutawaHHish
ﻣُﺘَﻮَﺣِّﺶ
vild – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vild uttalas mutawaHHish och skrivs ﻣُﺘَﻮَﺣِّﺶ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vild består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Ha som skrivs och uttalas H och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vild

Alla bokstäver i vild

ﻣُﺘَﻮَﺣِّﺶ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺶ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺶ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
mim
m
ta
t
waw
w
Ha
H
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för vild består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻮَﺣِّﺶ och uttalas mutawaHHish.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vild

mutafa33il blir mutawaHHish

Vi har sett att det arabiska ordet för vild skrivs ﻣُﺘَﻮَﺣِّﺶ och uttalas mutawaHHish. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är w, H och sh, blir ordet mutawaHHish.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vild