Arabiska för revolution

thawra
ﺛَﻮﺭَﺓ
revolution – femininum singular

Det arabiska ordet för revolution uttalas thawra och skrivs ﺛَﻮﺭَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns revolution i:

thawraat
ﺛَﻮﺭَﺍﺕ
revolution – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet revolution består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med revolution

Alla bokstäver i revolution

ﺛَﻮﺭَﺓ
ﺛـ
ـﻮ
 
ﺛـ
ـﻮ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﻮ
ـﺮ
ـﺔ
 
tha
th
waw
w
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för revolution består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺛَﻮﺭَﺓ och uttalas thawra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver