Arabiska för röra upp, väcka

'athaara
ﺃَﺛَﺎﺭَ
röra upp, väcka – dåtid han
yuthiiru
ﻳُﺜِﻴﺮُ
röra upp, väcka – nutid han

Det arabiska verbet för att röra upp, väcka skrivs ﺃَﺛَﺎﺭَ och uttalas 'athaara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺜِﻴﺮُ och uttalas yuthiiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet röra upp, väcka

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet röra upp, väcka består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med röra upp, väcka

Alla bokstäver i röra upp, väcka

ﺃَﺛَﺎﺭَ
ﺛـ
ـﺎ
 
ﺛـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺎ
ـﺮ
 
alif hamza
'
tha
th
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för röra upp, väcka består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺛَﺎﺭَ och uttalas 'athaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av röra upp, väcka

dåtid
nutid
han
'athaara
ﺃَﺛَﺎﺭَ
han - dåtid
yuthiiru
ﻳُﺜِﻴﺮُ
han - nutid
hon
'athaarat
ﺃَﺛَﺎﺭَﺕ
hon - dåtid
tuthiiru
ﺗُﺜِﻴﺮُ
hon - nutid
jag
'athartu
ﺃَﺛَﺮﺕُ
jag - dåtid
'uthiiru
ﺃُﺛِﻴﺮُ
jag - nutid